Yritystutkimus ry:n CCA-koulutusohjelma käynnistyy syksyllä 2016

Yritystutkimus ry:n yritystutkijan auktorisointitutkintoon (Certified Credit Analyst -tutkinto)
tähtäävä koulutusohjelma alkaa syksyllä 2016.

Koulutusohjelmaan osallistujat ovat YTN ry:n jäsenlaitosten yritystutkijoita, rahoituspäälliköitä tai vastaavissa tehtävissä toimivia henkilöitä. Osallistumisvaatimuksena on vähintään kolmen vuoden työkokemus edellä mainituissa tehtävissä sekä perustietojen hallinta kaikilla yritystutkimuksen osa-alueilla.

Koulutus koostuu neljästä lähiopetusjaksosta ja yhteensä kahdeksasta koulutuspäivästä. Jokaiseen jaksoon sisältyy etätehtäviä. Näiden lisäksi osallistujat laativat yhden laajemman kirjallisen harjoitustyön. Koulutusohjelman lopussa on kirjallinen lopputentti. Koulutusohjelma toteutetaan yhteistyössä Aalto University Executive Education Oy:n kanssa.

Koulutuspaikat kiintiöidään tarvittaessa jäsenlaitoskohtaisesti YTN ry:n hallituksessa hakuajan päätyttyä. Lopullinen koulutukseen valinta tapahtuu jäsenlaitoksissa kiintiöiden puitteissa. Koulutukseen valituille tiedotetaan valinnasta ti 6.9.2015 mennessä.

Lisätietoja:
Ulla Hagman, Finnvera Oyj, puh. 029 460 2458, ulla.hagman@finnvera.fi
Timo Laakso, Nordea Pankki Suomi Oyj, puh. 09 1651, timo.laakso@nordea.fi
Pirkko Östring, puh. 010 546 8139, pirkko.ostring@danskebank.fi