Kevään IFRS-koulutuksen ajankohdasta ilmoitetaan myöhemmin

Yritystutkimus Ry järjestää tänä vuonna myöskin IFRS-koulutuksen ja tarkempi ajankohta selviää myöhemmin. Alla viime vuoden koulutuksesta.

Viime vuosina Yritystutkimus Ry on tarjonnut jäsenilleen koulutustoimintaa syksyisin järjestettävien koulutuspäivien puitteissa.

Loppuvuodesta 2016 koulutuspäivien yhteydessä kartoitettiin kiinnostusta erilliselle koulutukselle IFRS-muutoksista.

Kiinnostusta aihe-aluetta kohtaan löytyi ja IFRS-koulutus järjestettiin 12.1.2017 Suomen Asiakastieto Oy:n tiloissa.

Koulutukseen pääsi osallistumaan 36 osallistujaa 19 eri organisaatiosta. Koulutuksen tarkat aihe-alue olivat lähivuosina käyttöön otettavat muutokset IFRS 9 / Rahoitusinstrumentit (voimaantulo 1.1.2018) ja myös IFRS 16 / Vuokrasopimukset (voimaantulo 1.1.2019) standardeissa.

KPMG:n asiantuntijat Riikka-Liisa Pyykönen ja Jukka Lähdemäki toimivat kouluttajina tilaisuudessa.

Koulutusta pidettiin tarpeellisena sekä tervetulleena osallistujien mielestä, ja yhdistyksen tarkoitus on jatkossakin tarvittaessa järjestää kohdennetun aihealueen koulutuksia jäsenilleen.

IFRS