HAKU ON ALKANUT! Yritystutkimus ry:n CCA-koulutusohjelma käynnistyy syksyllä 2017

Esite_Certified Credit Analyst 13

CCA13_hakemus_2017

Yritystutkimus ry:n yritystutkijan auktorisointitutkintoon (Certified Credit Analyst -tutkinto)
tähtäävä koulutusohjelma alkaa syksyllä 2017

Koulutusohjelmaan osallistujat ovat YTN ry:n jäsenlaitosten yritystutkijoita, rahoituspäälliköitä tai vastaavissa
tehtävissä toimivia henkilöitä. Osallistumisvaatimuksena on vähintään kolmen vuoden työkokemus edellä
mainituissa tehtävissä sekä perustietojen hallinta kaikilla yritystutkimuksen osa-alueilla.

Koulutus koostuu neljästä lähiopetusjaksosta ja yhteensä kahdeksasta koulutuspäivästä. Jokaiseen jaksoon sisältyy
etätehtäviä. Näiden lisäksi osallistujat laativat yhden laajemman kirjallisen harjoitustyön. Koulutusohjelman lopussa
on kirjallinen lopputentti. Koulutusohjelma toteutetaan yhteistyössä Aalto University Executive Education Oy:n kanssa.

Ohessa organisaatiossanne tiedotettavaksi ja eteenpäin välitettäväksi CCA-koulutusohjelman esite ja hakemuslomake.

Koulutukseen voi hakea ke 31.8.2017 mennessä ja hakemuslomake tulee palauttaa sähköpostiosoitteeseen: ytn@finnvera.fi

Koulutuspaikat kiintiöidään tarvittaessa jäsenlaitoskohtaisesti YTN ry:n hallituksessa hakuajan päätyttyä.
Lopullinen koulutukseen valinta tapahtuu jäsenlaitoksissa kiintiöiden puitteissa. Koulutukseen valituille tiedotetaan
valinnasta ti 6.9.2017 mennessä.

Lisätietoja:
Ulla Hagman, Finnvera Oyj, puh. 029 460 2458, ulla.hagman@finnvera.fi
Timo Laakso, Nordea Pankki Suomi Oyj, puh. 09 1651, timo.laakso@nordea.fi
Pirkko Östring, puh. 010 546 8139, pirkko.ostring@danskebank.fi