Yritystutkijan auktorisointitutkinto käynistyy syksyllä 2018

Yritystutkimus ry:n yritystutkijan auktorisointitutkintoon (Certified Credit Analyst -tutkinto)

tähtäävä koulutusohjelma käynnistyy syksyllä 2018.

Koulutusohjelmaan osallistujat ovat YTN ry:n jäsenlaitosten yritystutkijoita tai vastaavissa tehtävissä toimivia henkilöitä. Osallistumisvaatimuksena on vähintään kolmen vuoden työkokemus joko yritystutkijana tai vastaavissa tehtävissä sekä perustietojen hallinta kaikilta yritystutkimuksen osa-alueilta kuten muun muassa laskentatoimi, kirjanpito, verotus ja osakeyhtiölaki.

Koulutus päivittää ja kehittää osallistujien ammattitaitoa hyödyntää yrityksestä saatavaa informaatiota arvioitaessa yrityksen liiketoimintaedellytyksiä, tulevaisuudennäkymiä, kilpailukykyä ja yrityksen kykyä hallita riskejä.

Koulutusohjelma toteutetaan monimuoto-opiskeluna työn ohessa. Ohjelma koostuu neljästä lähiopetusjaksosta, yhteensä kahdeksasta koulutuspäivästä. Jokaiseen jaksoon liittyy etätehtäviä. Näiden lisäksi osallistujat laativat ohjelman aikana laajemman kirjallisen harjoitustyön. Koulutusohjelman lopussa on kirjallinen lopputentti. Osallistujat saavat käyttöönsä ohjelman ajaksi lisenssin sähköiseen verkko-oppimisympäristöön, jota käytetään tiedottamiseen, materiaalin jakeluun ja osallistujien väliseen vuorovaikutukseen.

Koulutusohjelma toteutetaan yhteistyössä Aalto University Executive Education Oy:n kanssa ja Aalto PRO:n tiloissa Helsingissä.