Yritystutkimus ry:n Certified Credit Analyst -tutkintoon tähtäävä koulutusohjelma käynnistyy syksyllä 2019.


Yritystutkimus ry:n Certified Credit Analyst -tutkintoon tähtäävä koulutusohjelma käynnistyy syksyllä 2019.

Koulutusohjelmaan osallistujat ovat Yritystutkimus ry:n jäsenlaitosten yritystutkijoita tai vastaavissa tehtävissä toimivia henkilöitä. Osallistumisvaatimuksena on vähintään kolmen vuoden työkokemus joko yritystutkijana tai vastaavissa tehtävissä sekä perustietojen hallinta kaikilta yritystutkimuksen osa-alueilta kuten muun muassa laskentatoimi, kirjanpito, verotus ja osakeyhtiölaki. Koulutusohjelma päivittää ja kehittää osallistujien ammattitaitoa hyödyntää yrityksestä saatavaa informaatiota arvioitaessa yrityksen liiketoimintaedellytyksiä, tulevaisuudennäkymiä, kilpailukykyä ja yrityksen kykyä hallita riskejä.

Koulutusohjelma toteutetaan monimuoto-opiskeluna työn ohessa. Ohjelma koostuu neljästä lähiopetusjaksosta, yhteensä kahdeksasta koulutuspäivästä. Jokaiseen jaksoon liittyy etätehtäviä. Näiden lisäksi osallistujat laativat ohjelman aikana laajemman kirjallisen harjoitustyön. Koulutusohjelman lopussa on kirjallinen lopputentti. Osallistujat saavat käyttöönsä ohjelman ajaksi lisenssin sähköiseen verkko-oppimisympäristöön, jota käytetään mm. tiedottamiseen, materiaalin jakeluun ja osallistujien väliseen vuorovaikutukseen.

Koulutusohjelma toteutetaan yhteistyössä Aalto University Executive Education Oy:n kanssa ja Aalto PRO:n tiloissa Helsingissä.

Ohessa CCA-koulutusohjelman esite ja hakemuslomake.

CCA-ilmoittautumislhakemus-2.pdf

Esite_Certified-Credit-Analyst-15-1.pdf

Koulutukseen voi hakea ke 11.9.2019 mennessä ja hakemuslomake tulee palauttaa sähköpostiosoitteeseen: ytn@finnvera.fi

Koulutuspaikat kiintiöidään tarvittaessa jäsenlaitoskohtaisesti Yritystutkimus ry:n hallituksessa hakuajan päätyttyä. Lopullinen koulutukseen valinta tapahtuu jäsenlaitoksissa kiintiöiden puitteissa. Koulutukseen valituille tiedotetaan valinnasta ma 16.9.2019 mennessä.

Lisätietoja koulutuksesta antava Aalto PRO:

ja Yritystutkimus ry: