Julkaisut

Tiivistelmä_Perustajaurakoinnin käsittely tilinpäätöksessä ja toimintakertomuksessaUusimpia julkaisuja on saatavissa hyvin varustetuista kirjakaupoista. Yritystutkimus ry:llä ei ole oheisten teosten myyntiä tai jakelua.

Konsernitilinpäätös Yritystutkimuksessa

Yritystutkimuksen_Tilinpaatosanalyysi

The Guide to the Analysis of Financial Statements (Finnish companies)

 • (2017, ISBN 978-952-495-427-3, julkaisija Gaudeamus)
 • The Guide to the Analysis of Financial Statements of Finnish Companies
  (2013, ISBN 978-495-242-2, julkaisija Gaudeamus)
  Katso sisällys
 • Konsernitilinpäätös yritystutkimuksessa
  (2009, ISBN 978-952-495-095-4, julkaisija Gaudeamus)
 • Yritystutkimuksen tilinpäätösanalyysi
  (2011, 9. korjattu laitos, ISBN 978-952-495-204-0, julkaisija Gaudeamus)
  Katso sisällys
 • The Guide to the Analysis of Financial Statements of Finnish Companies
  (2006, ISBN 951-662-990-3, julkaisija Gaudeamus)
  Katso sisällys

Seuraavat julkaisut ovat saatavilla ainoastaan ladattavassa muodossa:

PDFTestikuva IFRS -tilinpäätöksen keskeiset periaatteet, Yritystutkimus ry 2006.

PDFYmpäristöriskit ja rahoittaminen, Yritystutkimus ry 2005.

Yritystutkimus ry:n analyysityöryhmän laatimia tiivistelmiä Kirjanpitolautakunnan yleisohjeista:


PDFSuunnitelman mukaiset poistot


PDFRahoituslaskelman laatiminen


PDFTuloslaskelman ja taseen esittäminen


PDFKonsernitilinpäätöksen laatiminen


PDFToimintakertomuksen laatiminen


PDFLaskennalliset verovelat ja -saamiset


PDFPerustajaurakoinnin käsittely tilinpäätöksessä ja toimintakertomuksessa


PDFTiivistelmä_Tulon-kirjaamisesta-tuotoksi-valmistusasteen-perusteella