Yritystutkimuksen tilinpäätösanalyysi

Yritystutkimus Ry

Yritystutkimuksen tilinpäätösanalyysi

(Gaudeamus, Helsinki 2011, ISBN 978-952-495-204-0)

1 JOHDANTO

2 TULOSLASKELMA

2.1 Tuloslaskelman rakenne

2.1.1 Kululajikohtaisen tuloslaskelman kaava
2.1.2 Kululajikohtaisen tuloslaskelman tilinpäätösanalyysi
2.1.3 Toimintokohtaisen tuloslaskelman kaava
2.1.4 Toimintokohtaisen tuloslaskelman tilinpäätösanalyysi

2.2 Tuloslaskelman oikaisut

3 TASE

3.1 Taseen rakenne

3.1.1 Taseen kaava
3.1.2 Taseen tilinpäätösanalyysi

3.2 Taseen oikaisut

4 TILINTARKASTUSKERTOMUS JA MAKSUKYKYISYYS

4.1 Tilintarkastuskertomus
4.2 Maksukykyisyys varojenjakotilanteessa

5 KASSAVIRTALASKELMA

5.1 Kassavirtalaskelman rakenne
5.2 Kassavirtalaskelman jäämät
5.3 Kassavirtalaskelman tulkintaa

6 RAHOITUSLASKELMAT

7 KANNATTAVUUDEN TUNNUSLUVUT

7.1 Tuloksen rakenne

7.1.1 Myyntikate
7.1.2 Käyttökate
7.1.3 Liiketulos
7.1.4 Nettotulos
7.1.5 Rahoitustulos

7.2 Pääoman tuotto

7.2.1 Kokonaispääoman tuotto
7.2.2 Sijoitetun pääoman tuotto
7.2.3 Oman pääoman tuotto

8 RAHOITUKSEN TUNNUSLUVUT

8.1 Pääomarakenne

8.1.1 Omavaraisuusaste
8.1.2 Suhteellinen velkaantuneisuus
8.1.3 Net gearing (nettovelkaantumisaste)
8.1.4 Käyttöpääoma ja sen kiertoajat
8.1.5 Nettokäyttöpääoma

8.2 Rahoituksen riittävyys

8.2.1 Quick ratio
8.2.2 Current ratio
8.2.3 Vieraan pääoman takaisinmaksu
8.2.4 Investointien tulorahoitus

9 MUUT TUNNUSLUVUT

9.1 Liikevaihdon muutos
9.2 Liikevaihto/henkilö
9.3 Nettorahoituskulut
9.4 Nettorahoituskulut/käyttökate
9.5 Keskimääräiset rahoituskulut

10 ESIMERKKIANALYYSI

10.1 Toimintakertomus
10.2 Virallinen tilinpäätös
10.3 Oikaistu tuloslaskelma
10.4 Oikaistu tase
10.5 Tunnusluvut

11 LIITTEET

Liite 1: KILAn yleisohje suunnitelman mukaisista poistoista 16.10.2007
Liite 2: Tiivistetty ja numeroitu apuversio tuloslaskelmasta
Liite 3: Tiivistetty ja numeroitu apuversio taseesta